Cookies

Privacy beleid en gegevensbescherming.

Wie is Confx?

Wij Confx gevestigd te Karel Picquélaan 50, 9800 Deinze en ingeschreven bij de KBO onder nummer 0739.666.966 treden op als verantwoordelijke voor de persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken. Dit betekent dat wij bepalen welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken, hoe we dat doen en waarom, steeds in lijn met de geldende wet- en regelgeving. Wij zijn uw aanspreekpunt en dat van de toezichthoudende autoriteiten voor alle vragen met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens.

Wie wordt beschermd door dit privacy beleid?

Dit privacy beleid is bestemd voor iedereen die gebruik maakt van onze producten en diensten. Het verzamelen en gebruiken van je persoonsgegevens door Confx gebeurt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Dit gaat met name om de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel GDPR genoemd.

Welke persoonsgegevens verwerkt Confx en waarom?

Voor het uitoefenen van haar activiteiten in samenspraak met haar opdrachtgevers verwerkt Confx verschillende categorieën van persoonsgegevens. Afhankelijk van welke dienst of producten u gebruikt, verzamelen en gebruiken wij verschillende types van persoonsgegevens.

In het algemeen verwerken wij uw persoonsgegevens voornamelijk in het kader van een betere dienstverlening.

Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

De bescherming van uw persoonsgegevens is een prioriteit voor Confx. Wij gebruiken hiervoor de infrastructuur van one.com die de hoogste standaard in beveiliging biedt. De persoonsgegevens worden steeds los van de opdrachtgever bewaard .Wij hebben daartoe passende technische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om de persoonsgegevens die zich in onze databanken bevinden maximaal te beschermen. Deze maatregelen worden op regelmatige basis getest, geëvalueerd en waar nodig aangepast om ten alle tijden een adequaat beveiligingsniveau te waarborgen.

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om het doeleinde te realiseren waarvoor we ze verzamelen. De bewaartermijn kan dus verschillen per doeleinde.

Type Beschrijving Termijn Gedeeld met
Veiligheid & fraude Gegevens die noodzakelijk zijn voor de veiligheid zoals:
  • - IP-adres
  • - Datum-tijd
  • - Inbreuk
3 Jaar Rapportering aan opdrachtgevers.
Persoonsgegevens Gegevens zoals naam, voornaam, adresgegevens, mailadres,... 3jaar Indien vereist, haar opdrachtgevers

Gebruik van uw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden Confx gebruikt uw persoonsgegevens voornamelijk om u een goede dienstverlening te kunnen garanderen, maar daarnaast kan onze opdrachtgever uw persoonsgegevens ook verwerken voor commerciële doeleinden.

Wat zijn uw privacy rechten en hoe kan u deze uitoefenen?

U heeft het recht Confx en haar opdrachtgevers te vragen om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben in te zien , ze te laten verbeteren, te laten wissen, over te dragen of bezwaar te maken tegen de verwerking ervan.

Hoe kan ik Confx contacteren in verband met mijn privacy?

U kan ons steeds contacteren via het contact formulier op www.confx.be

Voordat je verdergaat

We plaatsen verschillende soorten cookies op onze website. Functionele en analytische cookies plaatsen we altijd. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken en het gebruik te kunnen meten.

Taalvoorkeur

Om een optimale service te kunnen aanbieden vragen wij hiervoor om uw taal naar keuze te selecteren.

Echter dien je nog de keuze te maken in welke taal je de configurator wenst te gebruiken.
Deze instelling kan je nog ten allen tijde wijzigen.


 
 

Analyse-gegevens

Analyse gegevens geeft een inzicht in het aantal unieke gebruikers. Het betreft een functionele cookie.


 

Commerciële doeleinden

Deze website biedt u de mogelijkheid om de configuratie die u maakte door te mailen naar u en uw klanten. Door akkoord te gaan mogen deze mailadressen worden gebruikt voor commerciële doeleinden.Gaat u niet akkoord dan zal het gebruik van de mailfunctie worden uitgeschakeld.

 

Cookie toestemming

Door op Akkoord te klikken ga je akkoord met de privacyvoorwaarden, cookiebeleid en het plaatsen van bovenstaande cookies .

Niet akkoord Akoord

Cookiebeleid

Cookiebeleid van CCI nv. Comptoir Commercial International NV (verder ‘CCI’), met maatschappelijke zetel te Louiza-Marialei 8, 2018 Antwerpen, is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid. Voor informatie en algemene vragen over de manier waarop CCI uw gegevens verwerkt, kunt u steeds contact opnemen met CCI. Daar kunt u ook steeds terecht met opmerkingen en suggesties, en om de rechten die de regelgeving u toekent, uit te oefenen. CCI vindt het belangrijk dat u op iedere plaats en elk ogenblik haar CCI gerelateerde inhoud kan bekijken, beluisteren, lezen of beleven via diverse mediaplatformen. CCI wil ook werken aan een betere gebruikerservaring en diensten op uw maat. Op onze online platformen worden technieken gehanteerd om dit mogelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van cookies en scripts. Deze technieken worden hierna cookies genoemd. In dit cookiebeleid wenst CCI u te informeren welke cookies worden gebruikt en waarom dit gebeurt. Verder wordt toegelicht in welke mate u als gebruiker het gebruik kan controleren. CCI wil namelijk graag uw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van haar online platformen zoveel mogelijk waarborgen. Dit cookiebeleid is van toepassing op alle CCI online platformen, met name alle websites, (mobiele) applicaties en internetdiensten die CCI aanbiedt en die toegang geven tot CCI-inhoud. CCI kan het cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. Het gewijzigde beleid wordt dan bekendgemaakt op de relevante CCI online platformen en geldt vanaf het moment dat deze bekendgemaakt wordt.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee uw browser herkend kan worden tijdens het bezoek aan de online service of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of toepassing die u bezoekt, maar ook door servers van derden die al dan niet met deze website of toepassing samenwerken. Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of toepassing gemakkelijker en sneller, en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of toepassing.

Hoe kan ik het gebruik van cookies weigeren of beheren?

U kunt de cookies weigeren via uw browserinstellingen. U kunt op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiel apparaat verwijderen. Instructies vindt u op de website van uw browser.